fbpx

Cà phê Bourbon Cầu Đất Đà Lạt là gì?

Cà phê Bourbon Cầu Đất Đà Lạt

Cà phê Bourbon Cầu Đất Đà Lạt   Cà phê Bourbon Cầu Đất Đà Lạt.. Cà phê Bourbon Cầu Đất Đà Lạt.. Cà [hê Bourbon là một đột biến tự nhiên của Typica. Đột biến này xảy ra tại đảo Reunion ( hồi xưa đảo nầy có tên gọi là đảo Bourbon). Năng suất của

Cà phê Bourbon Cầu Đất Đà Lạt là gì? Đọc tiếp »

Giống Cà Phê TYPICA Cầu Đất Đà Lạt

Giống Cà Phê TYPICA Cầu Đất Đà Lạt

Giống Cà Phê TYPICA Cầu Đất Đà Lạt   Giống Cà Phê TYPICA Cầu Đất Đà Lạt cùng xem với Vinh.   Giống Cà Phê TYPICA Cầu Đất Đà Lạt do những người Hà Lan đã đem cà phê đi khắp thế giới để sản xuất và thương mại đầu tiên và Giống Cà Phê

Giống Cà Phê TYPICA Cầu Đất Đà Lạt Đọc tiếp »

Scroll to Top
Call Now Button